2013 Volvo China Open Qualifying

 
SOUTHERN CHINA QUALIFYING 

Lion Lake Country Club, 28-30 Jan   Check More....
 
Top 3
 
 
 
 
 
 
1
窦泽成
DOU Ze Cheng(A)
 
71
66
137
-7
2
胡牧
HU Mu
 
70
70
140
-4
3
李昊桐
LI Hao Tong
 
69
73
142
-2

INTERNATIONAL QUALIFYING 

Sanya Luhuitou Golf Club,26-28 Feb   Check More...
 
Top 3
 
 
 
 
 
 
1
谢继贤
HSIEH Chi Hsien
TPE
69
72
141
-3
2
伍尔默-姆瑞罗
Wolmer MURILLO
VEN
74
68
142
-2
3
李亨俊
LEE Hyung Joon
KOR
72
71
143
-1

WESTERN CHINA QUALIFYING

Wolong Valley Country Club,18-20, March  Check More...
 
Top 3
 
 
 
 
 
 
1
金大星
JIN Da Xing
 
70
69
139
-5
1
李鑫阳
LI Xin Yang
 
67
72
139
-5
3
叶沃诚
YE Wo Cheng(A)
 
68
74
142
-2

NORTHERN CHINA QUALIFYING

Aranya International Golf Club 12-14, April   Check More...
 
Top 3
 
 
 
 
 
 
1
吴红富
WU Hong Fu
 
71
75
146
2
2
何绍才
HE Shao Cai
 
75
72
147
3
3
贾军锋
JIA Jun Feng
 
73
75
148
4

 

Share this